Home / Author Archives: Ella Käi

Author Archives: Ella Käi

Legendy Tallina

Tallin, po raz pierwszy wzmiankowany w księgach przez arabskiego geografa Al-Idrisiego w 1154 roku, ma za sobą już niemal 9 wieków burzliwych dziejów. Jeśli mury starego miasta mogłyby przemówić, bez wątpliwości, opowiedziały historie ciekawsze niż jakakolwiek powieść przygodowa. Mury Tallina widziały dziewice palone żywcem, nieuczciwych księży, odważnych i tajemniczych ludzi ...

Read More »

Myths and Legends in Tallinn

Tallinn, first mentioned in the historical books of the Arabic geographer Al-Idrisi in 1154, has had many centuries of active life with everything that goes with it. If the ancient city walls could talk, they would, without a doubt, tell us stories better than any adventure book. They have seen ...

Read More »