Home / Tag Archives: mniejszości

Tag Archives: mniejszości

Język, który dzieli – Nowa Europa Wschodnia

W najnowszym numerze Nowej Europy Wschodniej (2/2015) opublikowany został artykuł Kazimierza Popławskiego “Język, który dzieli”. Na brzegach rwącej Narwy stoją stare twierdze. Granica dzieli skonfliktowane politycznie państwa, ale zarówno w estońskim mieście Narwa, jak i w rosyjskim Iwangorodzie żyją Rosjanie. Rosyjskojęzyczni stanowią niemal trzecią część mieszkańców współczesnej Estonii, w tym połowę mieszkańców stolicy ...

Read More »

Młoda, tęczowa Estonia

Estonia nagłówki gazet zdobywała dotychczas albo za sprawą futurystycznych rozwiązań IT, albo mniejszości rosyjskojęzycznej. Kilka dni temu zdobyła je dzięki przyjęciu prawa ułatwiającego życie mniejszości LGBT. Estonia jest pierwszą z dawnych republik sowieckich, której udało się przyjąć prawo o związkach partnerskich. Z drugiej strony, jak na kraj bardzo liberalny i zlaicyzowany, pomimo powszechnych zachwytów zachodnich komentatorów, ...

Read More »

Liwowie – ludzie z wybrzeża

Przed stuleciami Liwowie osiedlili się na półwyspie Kurlandzkim oraz na terenach między lewym dorzeczem Dźwiny a południową Estonią. Jednak w XX wieku ich siedziby spotykamy jedynie na północnych rubieżach Kurlandii, w Republice Łotewskiej. Obszar osadnictwa w ostatnim stuleciu zawęził się do zaledwie kilku wsi. Język liwski należy do południowej grupy ...

Read More »

Setu

Południowy skraj Estonii i przygraniczny rejon Rosji formują krainę Setumaa. Region ten charakteryzuje zróżnicowanie etniczne i religijne. Zamieszkują go prawosławni Estończycy – Setu, Rosjanie, a także nieliczni luteranie pochodzący z północy Estonii. Bliskie sąsiedztwo Łotwy sprawia, że zbiegają się tu wpływy bałtyckie, ugrofińskie oraz słowiańskie. Ludność Setumaa – Setu, jest ...

Read More »

Litwini w Estonii

Litwini pojawili się w Estonii już na początku XIX wieku. Byli to buntownicy przeciwko władzy carskiej, który przybyli tu po stłumieniu powstania z roku 1831. Po zamknięciu w 1832 roku Uniwersytetu Wileńskiego byli studenci tej uczelni kontynuowali swe studia na uniwersytecie w Dorpacie (Tartu). Na przełomie XIX i XX wieku ...

Read More »

Ślady obrzędowości przedchrześcijańskiej w wierzeniach Setu

W końcu XIX wieku rozgorzał spór: kim są Setu? Według niektórych badaczy byli to Estończycy, którzy przeszli w późnym średniowieczu z rejonu Võrumaa na wschód, do ziemi pskowskiej. Według innych, Setu są pozostałością po dawnych plemionach, nazywanych od pobliskiego jeziora – Czudskimi. Aktualnie sądzi się, iż Setu są autochtoniczną grupą ...

Read More »

Międzynarodowe regulacje prawne ochrony praw mniejszości

Regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych sięgają XVI wieku. Wtedy to, traktat augsburski ustanowił konwencję mniejszości religijnych. W Europie Środkowej i Wschodniej po pierwszej wojnie światowej ustanowiono ochronę rasowych, językowych i religijnych mniejszości w tych państwach. Umowy te koncentrowały się wokół wolności osobistej i prawa do życia, równości wobec prawa oraz ...

Read More »

Prawa mniejszości narodowych w Estonii i innych krajach Europejskich

Najciekawsza sytuacja dotycząca ochrony praw mniejszości, ukształtowała się przede wszystkim w krajach nowopowstałych, albo tych, które odzyskały niepodległość po rozpadzie ZSRR. Do nich zaliczam Estonię, Litwę oraz Łotwę i pozostałe byłe republiki ZSRR. W tych państwach cały system prawny ochrony mniejszości narodowych musiał być tworzony niemal od początku. Zdaniem Stanisława ...

Read More »

Rosjanie w Estonii. Niepodległość i co dalej?

Odzyskanie niepodległości przez Estonię winno oznaczać odcięcie się od Rosji, budowanie nowego, demokratycznego państwa oraz dążenie do integracji społeczeństwa. Upragniona wolność nie dotyczy jednak tylko Estończyków, ale również wszystkich innych mieszkańców kraju. Rzeczywistość jednak pokazuje jak trudno jest dogodzić wszystkim. Jest wiele państw w Europie, których powierzchnia jest kilka razy ...

Read More »

Struktura narodowościowa Estonii

To małe państwo zamieszkuje nie więcej niż półtora miliona mieszkańców. Niemal do połowy XIX wieku ludność Estonii pozostawała stosunkowo jednolita. Nieliczne grupy mniejszościowe takie jak Niemcy, Szwedzi, Rosjanie i Żydzi we wcześniejszych okresach osiągały łączną liczbę nieprzekraczającą kilku procent ogółu mieszkańców. Wymienione grupy mniejszościowe były jednak największymi zarówno od względem ...

Read More »