Home / Tag Archives: język estoński

Tag Archives: język estoński

Przyszłość języka estońskiego

Według Fredericka Newmeyera, znanego amerykańskiego lingwisty, w roku 3000 spośród obecnie używanych 6000 języków ma pozostać tylko ok. 200. Wśród nich estoński – jeden z małych języków europejskich. Wracając z tej odległej podróży w czasie warto postawić pytanie o przyszłość języka estońskiego, ale tą bliższą, będącą w naszym zasięgu. Niektórzy ...

Read More »

Zawód – tłumacz języka estońskiego

Estonia nie należy do grona dużych państw toteż i wzajemne kontakty generują stosunkowo niskie zapotrzebowanie na tłumaczenia polsko-estońskie. Nie oznacza to jednak, że tłumacze języka estońskiego pozostają bez pracy, rzeczywistość jest wręcz odwrotna. Estoński to językowy liliput – włada nim zaledwie 1,2 mln osób. Liczba ta nie tylko determinuje wielkość ...

Read More »

Język estoński – mały język, wielkie możliwości

Język estoński jest jednym z najmniejszych języków europejskich. Włada nim ok. 1,2 mln osób, głównie mieszkańców Estonii. Estoński należy do ugro-fińskiej rodziny językowej, do której należą również fiński i węgierski oraz kilka języków mniejszych języków ludów zamieszkujących północną Rosję. Język ten jest urzędowym w Estonii oraz w Unii Europejskiej. Już ...

Read More »

Język estoński

Język z rodziny języków ugrofińskich, należący do grupy bałtycko-fińskiej tych języków (do grupy tej obok estońskiego należą: fiński, karelski i lapoński), język Estończyków, urzędowy w Estonii (około 1,2 mln mówiących; około 1 mln w kraju i około 200 tysięcy poza granicami – m.in. pod St. Petersburgiem i Pskowem). Język estoński ...

Read More »