Home / Stowarzyszenie na rzecz promocji Estonii w Polsce ProEstonia

Stowarzyszenie na rzecz promocji Estonii w Polsce ProEstonia

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane przez sąd 15 marca 2001 roku. Jednak starania, aby utworzyć organizację skupiającą miłośników Estonii, zostały podjęte już kilka miesięcy wcześniej. W rezultacie współpracy grupy studentów i absolwentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego z Ambasadą Republiki Estońskiej w Warszawie, w październiku 2000 roku wypracowano kształt i podstawowe cele przyszłego stowarzyszenia.

Naszym głównym celem jest promocja Estonii oraz współpracy polsko-estońskiej poprzez organizowanie imprez kulturalnych, wydawanie publikacji, itd.

Stowarzyszenie ProEstonia – władze

Obecny zarząd stowarzyszenia:

Jakub Jędras – prezes
Radosław Surowiec – wiceprezes
Klara Sielicka-Baryłka – sekretarz
Marta Blados – skarbnik
Ewa Kędra – członek zarządu

Jakub Jędras. Urodzony 11 lipca 1978 roku. Dziennikarz Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia. Z wykształcenia specjalista do spraw Europy Wschodniej oraz etnolog, autor pracy magisterskiej o relacjach estońsko-rosyjskich i licencjackiej o pojęciu ojczyzny w świadomości mieszkańców regionu Setumaa na pograniczu estońsko-rosyjskim. Współautor książki “Setu – etnokonfesyjna grupa pogranicza”. Publikował w “Obozie”, “Naszym Czasie”, miesięcznikach “Poznaj swój kraj”, “Poznaj świat” oraz “Studenckim ABC”. W latach 2003-2005 polski korespondent portalu Transitions On-line. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pro Estonia, od marca 2001 roku – prezes stowarzyszenia. Za zasługi dla promocji Estonii w Polsce uhonorowany przez prezydenta Estonii odznaczeniem państwowym.

Radosław Surowiec. Urodzony w 1976 roku w Warszawie. Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia ProEstonia, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik warsztatów organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Fundację Dziennikarzy Polis. W latach 1998-2000 prowadził badania terenowe w Setumaa, w Estonii, których podsumowaniem była praca “Ślady obrzędowości przedchrześcijańskiej w wierzeniach Setu, mieszkańców południowo-wschodniej Estonii” opublikowana w wydawnictwie “Chata estońska. Setu etnokonfesyjna grupa pogranicza”. W latach 2001-2003 prowadził badania w Kurlandii, na Łotwie, w rezultacie czego powstała praca magisterska p.t. “Kultura Liwów i próby jej ocalenia” obroniona w IEiAK w 2003 roku. Brał także udział w badaniach terenowych w Polsce (Puszcza Biała), Estonii (Kihnu) i na Łotwie (Latgalia). Autor wystawy zdjęć p.t.: “Kihnu Saar, czyli rzecz o niezwykłej wyspie” prezentowanej m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz zdjęć cyklu “Staroobrzędowcy nad Pejpusem”, Wystawa “Etno w oku. Przestrzeń jako kontekst”. Organizator cyklicznych przeglądów animacji estońskiej oraz szeregu imprez promujących kulturę Estonii. Odznaczony przez prezydenta Estonii Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej.