Home / Podróże / Saaremaa

Saaremaa

Stolicą regionu jest Kuressaare. Region położony jest w zachodniej Estonii.

Saaremaa – wyspa

Dawniej Ozylia, niemieckie Osel. Wyspa położona na Morzu Bałtyckim, u zachodnich wybrzeży kraju. Jej powierzchnia wynosi 2673 km2 – największa wyspa kraju. Z wyspą Muhu połączona jest groblą i drogą samochodową. Stanowi oddzielny okręg administracyjny kraju, do którego należy także malutka, lecz zamieszkana przez tutejszą ludność wysepka Ruhnu w Zatoce Ryskiej (około 50 kilometrów na południowy-wschód od Saaremy). Powierzchnia wyspy ma charakter nizinny, we wschodniej części wyspy występują wzniesienia sięgające 54 metrów (najwyższy punkt na wyspie). Średnia wysokość wynosi 25 metrów n. p. m. Miejscami na północnym-wschodzie i południu występują strome wybrzeża klifowe. Znaczne obszary porasta uboga roślinność krzewiasta, lecz odpowiedni klimat i różnorodność gleb sprzyja rozwojowi szaty roślinnej. Na Saaremie można spotkać blisko cztery piąte wszystkich gatunków roślin występujących w Estonii, z rzadkimi odmianami włącznie. Podobnie jak na sąsiedniej wyspie, Muhu, uwagę zwracają potężne jałowce, krzewy orzechowe, drzewa liściaste z rozłożystymi konarami, liczne są także łąki i wrzosowiska śródleśne, zaś w części zachodniej i północno-zachodniej występują lasy iglaste. W sumie lasy zajmują około połowy powierzchni. Na Saaremie żyje też wiele rzadkich rodzajów ptaków, w tym wodnych, przybrzeżnych i brodzących. Około 7% powierzchni przypada na tereny zabagnione. Wyspa zbudowana jest z wapieni. Klimat wyspy jest łagodny, morski. Wyspę od zachodu oblewa Morze Bałtyckie, od południa – między półwyspem Sorve, a Łotwą – Cieśnina Kura Kurk i Zatoka Ryska, od wschodu cieśnina oddzielająca Saaremę od wyspy Muhu Väike Väin, od północy zalew Väinameri i Cieśnina Soela. Saaremaa ma dobrze rozwiniętą linię brzegową, występują liczne półwyspy i zatoki. U wybrzeży wyspy leży około 1000 niewielkich wysepek. Rozwija się tu rybołówstwo, produkcja mięsa i mleka oraz obróbka dolomitów w okolicach miejscowości Kaarma. Wokół Kuressaare skupia się przemysł cementowy, materiałów budowlanych i chemiczny. Największe miasto to Kuressaare liczące około 50 tysięcy mieszkańców. Inne ważne miasta wyspy to Salme, Kihelkonna, Leisi, Kärla, Aste, Valjala i Orissaare. W Kuressaare znajduje się port lotniczy oraz port morski, drugi ważny port wyspy znajduje się kilka kilometrów na południowy-zachód od Kuressaare, w Nasva. OdnaleĽć na wyspie można wiele krótkich rzeczek oraz niewielkich, płytkich jeziorek – wiele z nich to jeziora przybrzeżne. Jednym z większych jezior wyspy jest Karujärv. Znajdują się tu 2 rezerwaty przyrody, rezerwat geologiczny (kratery meteorytów). Dużego znaczenia nabiera turystyka. Wyspa wabi, poza pięknem naturalnym – piękne plaże, sielski krajobraz, rozwinięta baza noclegowa i zaplecze rekreacyjno-noclegowa. Wyspa przyciąga także licznymi zabytkami architektury z zamkiem w Kuressaare i obiektami sakralnymi pamiętającymi niekiedy czasy podboju tych ziem przez Duńczyków.

About Portal Eesti.pl

Portal Eesti.pl
Portal estoński Eesti.pl od 2003 roku dostarcza informacji o Estonii. W naszych zasobach znajduje się obecnie prawie 600 artykułów, aktualności, tekstów informacyjnych, lekcji języka estońskiego, galerii i innych. Nasze treści pokrywają pełne spektrum tematów związanych z Estonią i w mniejszym stopniu z krajami bałtyckimi i nordyckimi.