Home / Polityka / Polska-Estonia (page 3)

Polska-Estonia

Polonia w Estonii

Najstarsze wzmianki o polskim środowisku w Estonii pochodzą z czasów Stefana Batorego i założonego wówczas kolegium oo. jezuitów w Tartu (dawniej Dorpat). W czasach zaborów na tamtejszym uniwersytecie kształciło się wiele młodzieży z ziem polskich (tzw. dorpatczycy, m.in. Józef Weyssenhoff, Tytus Chalubinski, Władysław Soltan, Antoni Natanson, Konstanty Skirmunt, Ryszard Manteuffel). ...

Read More »

Polsko-estońskie relacje ekonomiczne

W 2000 roku Polska była siedemnastym partnerem handlowym Estonii z całkowitym obrotem 105,9 miliona Euro i obejmuje 1,3% całkowitego handlu. W 2000 roku Estonia eksportowała do Polski dobra za 21,9 miliona Euro, które objęły 0,6% całkowitego eksportu, a Polska była osiemnastym partnerem eksportowym Estonii. Estonia importowała dobra z Polski za ...

Read More »

Polsko-estońskie relacje kulturalne

W ciągu dekad prace Sienkiewicza, Żeromskiego, Dąbrowskiej i Miłosza zostały przedłożone estońskiemu czytelnikowi dzięki tłumaczeniom Hendrika Lindepuu, Aleksandra Kurtna i Rutha Karemäe. Dla polskich czytelników zostały przedstawione prace Tammsaare, Krossa i Valtona. W listopadzie 1997 roku, Estońska Biblioteka Narodowa we współpracy z Polską Biblioteką Narodową i polską ambasadą otworzyły wystawę ...

Read More »

Historia relacji polsko-estońskich

Estonia jest najmniejszym i chyba najmniej w Polsce znanym krajem wśród trzech państw bałtyckich. Problematyka estońska nie funkcjonuje niemal wcale we współczesnej świadomości Polaków lecz pomimo to relacje między Estonią i Polską, dzięki historii narodów, charakteryzują się wzajemnym zrozumieniem. Estonia i Polska są na etapie silnych przemian gospodarczych, ich celem ...

Read More »

Atrakcje Polski

Według Legend naszym protoplastą był Lech. Stąd też wywodzą się pierwsze nazwy tureckie Lechistan, litewskie Lenkija, ruskie Lach czy też węgierskie Lengyel. Nazwy te wywodzą się najprawdopodobniej od plemienia Lędzian, które zamieszkiwało południowy = wschód. Nazwa Polska pochodzi natomiast od plemienia Polan, zamieszkującego tereny dzisiejszej Wielkopolski. Dowodem na to, iż ...

Read More »

Dzieje Polaków w Estonii. Śladami pierwszych Polaków. Ignacy Mościcki i Tartu

Pierwsi Polacy pojawili się na ziemiach estońskich w XVI wieku. W roku 1561 część Inflant została przyłączona do Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego. Jednak długotrwałe wojny pomiędzy Szwecją a Polską doprowadziły w końcu do utraty Inflant. Niemal po cała Estonia znalazła się pod panowaniem szwedzkim. Choć polska dominacja na ziemiach ...

Read More »

Łączył nas Bałtyk

Estońska droga do niepodległości w 1918 roku była szczególnie trudna i skomplikowana. Logika historii i geopolityki przez blisko siedemset lat pracowała przeciw temu jednomilionowemu narodowi (do takiej populacji doszli Estończycy dopiero na początku XX wieku) o ugrofińskim rodowodzie. Przez klika stuleci estońska kraina przechodziła z rąk do rąk, gospodarzami bywali ...

Read More »

Umowa o wolnym handlu Polska-Estonia

Umowa o wolnym handlu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską została podpisana w dniu 6 listopada 1998 roku w Warszawie. Główne przesłanki jakie przyświecały Stronom przy podpisywaniu Umowy to: – przekonanie, że gospodarka rynkowa stanowi fundament demokratycznego państwa oraz jego rozwoju gospodarczego, – potwierdzenie przywiązania do demokracji opartej na zasadach ...

Read More »