Home / Polityka / Polska-Estonia (page 2)

Polska-Estonia

Biało-czerwone miasto

Państwa bałtyckie, dziś niepodległe, przed wiekami przechodziły z rąk do rąk. Najodleglejsza dla nas Estonia, choć trudno w to niektórym uwierzyć, ma w swojej historii polskie „5 minut”, a właściwie 40 lat. Polscy turyści spacerujący ulicami akademickiego Tartu (dawniej Dorpat), nie mogą wyjść ze zdumienia, gdy widzą biało-czerwone flagi łopoczące ...

Read More »

Polski duchowny wygłasza kazania po estońsku

Cztery lata temu zakon dominikański przy ulicy Müürivahe w Tallinie stał się domem dla polskiego duchownego – ojca Artura. Były pop-muzyk i obecny ksiądz studiuje język estoński i prowadzi miejscowych ludzi do Boga, pisze Lilia Krõsina. «Jestem z Polski, przeprowadziłem się do Estonii cztery lata temu», opowiada ojciec Artur. „Ta ...

Read More »

Filmy archiwalne: relacje polsko-estońskie

Dzięki uprzejmości Estońskiego Archiwum Filmowego w Tallinie, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy przedstawia fragmenty filmów dotyczących relacji polsko-estońskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Ukazują one m.in. wizytę prezydenta Polski Ignacego Mościckiego w Tallinie w 1930 r., pobyt delegacji Polski w Estonii w 1934 r. oraz wizytę głowy państwa estońskiego, Konstantina Pätsa w Polsce ...

Read More »

Mniejszość polska w radzieckiej Estonii

Fakt przynależności państwowej do Związku Sowieckiego ograniczył kontynuowanie organizacyjnego życia polonijnego na terenie ESRR. Jeszcze w okresie II Wojny Światowej, kiedy Estonia znalazła się pod okupacją sowiecką (lipiec 1940 r.), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało oficjalny komunikat o delegalizacji Związku Narodowego Polaków w Estonii. Działalność organizacji uznano za potencjalne zagrożenie dla ...

Read More »

Ochrona mniejszości w Polsce i Polaków poza granicami kraju

Celem polskiej polityki jest dążenie do zbliżenia się do norm międzynarodowych. Największe znaczenie zdaje się mieć w tej chwili prawo Unii Europejskiej, w którym wiele miejsca poświęca się mniejszościom narodowym. Przyczyna tego leży niewątpliwie w strukturze narodowościowej państw Unii. Dużą rolę odgrywają różnice; za przykład mogę podać Estonię jako państwo ...

Read More »

Prawa Polaków w Estonii

Prawo estońskie dotyczące mniejszości narodowych jest liberalne oraz stworzone tak, by członkowie społeczeństwa mógł swobodnie korzystać z przyznanych mu praw, nawet wtedy, gdy nie posiadają obywatelstwa estońskiego. Zawarte w Konstytucji prawa i obowiązki nie-obywateli estońskich, tworzone w celu integracji rządowe programy, dotyczą wszystkich osób należących do mniejszości, w tym również ...

Read More »

Jerzy Kapliński a Estonia

Polska i Estonia… Co może zjednaczać dwa kraje z tak odmienną kulturą? W XVI wieku postacią łączącą był Stefan Batory – polski król o ugrofińskim rodowodzie, zaś w okresie międzywojennym owa misja spadła na Jerzego Kaplińskiego – lektora języka polskiego. Pomysł etatowego lektora języka polskiego w Tartu powstał w trakcie ...

Read More »

Polskie sztuki teatralne na deskach Estonii: 1918-1940

W kulturze jako całokształcie duchowego dorobku ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym, literatura jest składnikiem istotnym. “Tylko część tekstów powstaje w rezultacie twórczego wysiłku w danej kulturze, inne są przez nią adaptowane i przenoszone z kultur odległych w czasie i przestrzeni”1. Teksty literackie, do których zaliczamy również sztuki teatralne, są ...

Read More »

Polonia estońska i nauczanie języka polskiego

Nauczania języka polskiego w Estonii ściśle wiąże się ze Związkiem Narodowym Polaków w Estonii “Polonia”1 (Poola Rahvuslik Ühing “Polonia”, dalej ZNPwE), który został powołany do życia w 1930 roku. W okresie międzywojennym owa organizacja polonijna miała w Estonii kilka filii: w Tartu, Narwie oraz Kiviõli. Przy każdy oddziale działały kursy ...

Read More »

Na własne oczy: obywatele II Rzeczypospolitej o Estonii i Estończykach

Dla narodów Pana Tadeusza i Kalevipoega1 lata 1918-1939 charakteryzują się szczególnie barwnym i niezmiernie obszernym dorobkiem w dziedzinie twórczości literackiej. Jeśli do tego dodać otwartość na świat, która cechuje poszczególnych literatów II RP i I RE, oraz niezakłócony bolesnymi potknięciami żywot polsko-estońskich inicjatyw kulturalnych, to pojawienie się pod koniec pierwszej ...

Read More »