Home / Polityka / Polityka wewnętrzna (page 4)

Polityka wewnętrzna

System partyjny Estonii

Systemu partyjnego współczesnej Estonii nie sposób zrozumieć bez nawiązania do krótkiego czasu niepodległości tego państwa w okresie międzywojennym. Wiele z obecnie istniejących partii nawiązuje bowiem pośrednio lub bezpośrednio do tradycji tamtego okresu. Numeracja kadencji estońskiego parlamentu – Riigikogu, została również bezpośrednio połączona z numeracją międzywojenną. Pierwsze wybory w niepodległym państwie ...

Read More »

Biogramy polityków estońskich

Margus Allikmaa Polityk, urodzony 28 czerwca 1961 roku w Paldiski. W 1980 roku ukończył Tallińską Wyższą Szkołę Inżynierii, następnie ukończył w 1985 roku Talliński Uniwersytet Techniczny jako inżynier elektroniki. Karierę swoją rozpoczynał pracą pomocnika inżyniera w Estońskim Teatrze Dramatycznym, w latach 1981-1988. Następnie objął stanowisko wicedyrektora Estońskiego Teatru Dramatycznego (w ...

Read More »

Kanclerz sprawiedliwości

Sądownictwo w Estonii Podstawy prawne działalności sądów w Estonii określa Konstytucja z 28 czerwca 1992 roku i ustawodawstwo dotyczące sądownictwa powszechnego. Sądom został poświęcony XIII rozdział konstytucji (art. od 146 do 153). W Estonii sądy są niezawisłe w swej działalności, a sprawiedliwość wymierzają zgodnie z konstytucją i ustawami. Sędziowie mianowani ...

Read More »

Wywiad z Martem Laarem

Został premierem w wieku 32 lat. Kiedy w towarzystwie swojego 27 letniego ministra spraw zagranicznych pojechał reprezentować Estonię na obrady OBWE, ochrona nie chciała go wpuścić, twierdząc, że jest za młody jak na delegata. Mart Laar, premier w latach 92-94 i 99-02, główny autor estońskim reform gospodarczych, przyjechał do Polski ...

Read More »

System polityczny Estonii

System polityczny Estonia jest republiką parlamentarną z Jednoizbowym Zgromadzeniem Ustawodawczym (Riigikogu). Po odzyskaniu niepodległości Estonia wprowadziła nową konstytucję (przyjęta przez referendum 28 czerwca 1992 roku – Eesti Vabariigi pohiseadus), opartą na konstytucji z 1938 roku oraz przystąpiła do ONZ (w 1991 roku). System wielopartyjny. System prawny oparty jest na systemie ...

Read More »

Administracja

W Estonii obowiązuje, z niewielkimi zmianami, podział terytorialny z epoki socjalizmu. Jest to podział dwustopniowy: państwo dzieli się na regiony, te zaś dzielą się na gminy. W strukturze terytorialno-administracyjnej występują także miasta. Większe z nich zostały wydzielone z otaczających ich regionów i podporządkowane bezpośrednio władzom centralnym, są to tzw. miasta ...

Read More »

System edukacyjny Estonii

Powstanie szkolnictwa w Estonii datuje się na lata 1630-1631, kiedy w Tartu i w Tallinie powstały pierwsze gimnazja. W 1632 powstał natomiast Uniwersytet w Tartu. W XIX wieku silnie rozwinęła się sieć szkół parafialnych, Skutkowało to tym, że w 1897 roku 96% Estończyków potrafiło czytać, a 77% pisać. Język estoński ...

Read More »