Home / Polityka / Polityka wewnętrzna (page 3)

Polityka wewnętrzna

Urząd Prezydenta Estonii w obliczu konstytucji

Początkowo konstytucja Estonii nie przyznała prezydentowi silnej pozycji. Przewidywała ona jednoczesną z pierwszymi wyborami parlamentarnymi elekcję prezydenta. Zwycięzca musiał uzyskać ponad połowę głosów wyborców. Jeżeli ten warunek nie został spełniony, to prezydenta wybierał parlament spośród dwu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów1. Tak też się stało i zgodnie z tradycją ...

Read More »

Oświadczenie ministra spraw zagranicznych

Unia Europejska jest atakowana, ponieważ Rosja atakuje Estonię. Pomnik Brązowego Żołnierza i wandalizm w Tallinie były wewnętrznymi sprawami Estonii, ale skoordynowane działania Rosji przeciw Estonii są problemem całej Unii Europejskiej. A więc stosunki UE -Rosja bardzo się skomplikowały. Ataki te są wirtualne, psychologiczne i rzeczywiste. Przed zamieszkami, przedstawiciele ambasady rosyjskiej, ...

Read More »

Możemy porozumieć się, co do wspólnej przyszłości

Oświadczenie prezydenta Republiki Toomasa Hendrika Ilvesa Drodzy rodacy, Tego wiosennego dnia będę z Wami bardzo szczery. Dla mnie, zeszły tydzień był źródłem rozczarowania. Jestem rozczarowany, że są ludzie w Estonii, którzy nie mają szacunku dla swych współobywateli, dla państwa i społeczeństwa, w którym żyją. Mojego rozczarowania nie zmniejsza również fakt, ...

Read More »

Rola Rosji w zamieszkach w Tallinie

26 kwietnia wieczorem w Tallinie doszło do zamieszek i aktów wandalizmu. Na skutek tych wydarzeń miasto poniosło szkody porównywalne tylko z tymi, jakie spowodował nalot Rosyjskich Sił Powietrznych w 1944 r. W Tallinie ostatni raz ofiary śmiertelne odnotowano w czasie zamieszek ulicznych w 1918 r. Zamieszki te spowodowała decyzja rządu ...

Read More »

Pomnik Tőnismäe ku czci ofiar drugiej wojny światowej

Estonia podobnie jak inni członkowie UE, oddaje cześć wszystkim ofiarom drugiej wojny światowej i docenia wkład wszystkich państw, które przyczyniły się do zwycięstwa nad faszyzmem w Europie i na świecie. Estonia potępia również działania wszystkich osób – czy to obywateli estońskich, czy to przedstawicieli obcego mocarstwa – którzy dopuścili się ...

Read More »

Zamieszki w Estonii

Po zdemontowaniu pomnika upamiętniającego dla jednych 50-letnią okupację, a innym bohaterstwo żołnierzy sowieckich w Tallinie wybuchły gwałtowne zamieszki. Protestowała głównie mniejszość rosyjska. Te zachowania można traktować różnie – protest w obronie historii lub wyraz frustracji. Rozbieżności w ocenie i postrzeganiu historii między państwami Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji są ogromne. O ...

Read More »

Poparcie Estonii wobec zamieszek związanych z przeniesieniem pomnika

Ostatnie wydarzenia w Estonii wywołały ogromną falę wzburzenia oraz poparcia Estonii. Podobieństwo losów Polski i Estonii oraz ogromna sympatia jaką darzymy ten kraj nie pozwala nam być obojętnymi na sytuację w Estonii. Redakcja Eesti.pl i Stowarzyszenie ProEstonia 1. Przemysław * Warszawa, Handlowiec 2. Iwona Bąk Tarnobrzeg, ekonimistka Fragment wiersza Jacka ...

Read More »

Wybory parlamentarne 2007

4 marca 2007 roku obywatele Estonii wybrali Riigikogu XI kadencji. System wyborczy W wyborach mogą uczestniczyć zarówno partie polityczne, jak i kandydaci niezależni. Partia może wystawić kandydatów w 12 okręgach wyborczych, na które podzielona jest Estonia. Oprócz tego partia wystawia listę krajową, w której uwzględnieni są wszyscy kandydaci wystawieni w ...

Read More »

Lennart Meri

Estończycy go kochali. Cięty język i niekonwencjonalne zachowanie zjednały mu mnóstwo przyjaciół także zagranicą. Jego życie symbolizowało los Estonii w XX wieku. Lennart Meri urodził się w rodzinie estońskiego dyplomaty. Chodził do 9 różnych szkół, w których operował 4 językami. Po aneksji Estonii przez ZSRR w 1940 roku, jego rodzina ...

Read More »