Home / Polityka / Estonia w Europie

Estonia w Europie

Maygarország, Maygar köztársaság, czyli po prostu Węgry

Węgry odgrodzone są od Estonii kilkoma państwami i zdają się nie mieć żadnych punktów stycznych z Republiką. Kierowanie się jednak logiką przestrzeni w wielu przypadkach zawiodło, i tym razem również tak będzie. Podobieństw jest wiele, jak choćby pochodzenie języka. estoński, fiński oraz węgierski pochodzą bowiem z grupy nieindoeuropejskiej; ugrofińskiej. Na ...

Read More »

Rosyjskie miasta przygraniczne

Psków Pskow, miasto obwodowe w północno-zachodniej części Rosji, nad rzeką Wieliką, w pobliżu jej ujścia do Jeziora Pskowskiego. Liczy 208 tysięcy mieszkańców. Przemysł maszynowy, elektrotechniczny, materiałów budowlanych, włókienniczy (lniarski), odzieżowy, skórzany, spożywczy. Węzeł kolejowy. Wyższa szkoła pedagogiczna, muzea. Historia. Jeden z najstarszych ośrodków miejskich Rusi. Wzmiankowany jeż w 903 roku. ...

Read More »