Home / Polityka / Państwa bałtyckie / Litwa 19-tym członkiem strefy euro

Litwa 19-tym członkiem strefy euro

Pogoń będąca godłem Litwy zagości na monetach euro już od nowego roku: 1 stycznia 2015 roku euro zastąpi lita. Litwa to dziewiętnasty członek strefy euro i trzecie państwo bałtyckie w Eurostrefie (Łotwa przyjęła euro w 2014 roku, Estonia w 2011).

„Litewskie społeczeństwo jest sceptyczne wobec euro, uważając, że nie przyniesie ono korzyści, a wręcz przysporzy licznych problemów” – mówi Anna Radwan, prezes Fundacji Schumana – „Litwini obawiają się przede wszystkim wzrostu cen i obniżenia zarobków.”

Jednocześnie przedsiębiorcy prezentują zupełnie inny, bardziej optymistyczny, punkt widzenia. Litewscy producenci dobrze oceniają decyzję o wymianie litów na euro: pozytywnie o nowej walucie wypowiada się 84 % respondentów, a 79% uważa, że ma ona więcej zalet, niż wad. Najbardziej oczywista korzyść wynikająca z przyjęcia euro to eliminacja kosztów wymiany walut.

„Przyjęcie euro nie przełoży się na znaczny wzrost cen” – przekonuje Sigitas Besagirskas, ekonomista, członek zarządu Ruchu Europejskiego na Litwie. „Z szacunków wynika, że wyniesie on około 0,2%. W perspektywie długofalowej przyjęcie euro może pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność Litwy dla zagranicznych inwestorów, co z kolei powinno skłonić niektóre przedsiębiorstwa do podwyższenia płac” – uważa Besagirskas.

Wymiana pieniądza na Litwie to wyzwanie logistyczne – do obiegu zostanie wprowadzonych ok. 370 milionów monet i ok. 132 milionów banknotów o różnych nominałach. Wycofać z użycia będzie trzeba prawie 1 miliard monet i banknotów litowych. Lit będzie w równoległym obiegu z euro tylko przez pierwsze 15 dni stycznia. Do końca czerwca 2015 roku sprzedawcy będą mieli obowiązek podawać ceny w obydwu walutach. Aby oswoić Litwinów z nowym pieniądzem z przygotowano m.in. 900.000 zestawów startowych z monetami euro o wartości 11,59 EUR. Od 1 grudnia można je nabyć w bankach i w oddziałach pocztowych za równowartość 40 litów.

Przeprowadzone jesienią 2014 roku badania opinii publicznej wskazują, że na Litwie utrzymuje się przewaga osób sceptycznie nastawionych do euro. Co ciekawe jedną z najbardziej niechętnych grup wobec euro są zwolennicy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (ok. 20% zwolenników euro wobec ok. 60% przeciwników).

Wśród wymienianych przez badanych obaw respondenci wskazują:

  • ryzyko znacznego wzrostu cen i inflacji, utratę tożsamości narodowej,
  • dodatkowe koszty dla budżetu państwa i podatników,
  • niski przyrost gospodarczy krajów strefy euro,
  • zmniejszenie się samodzielności gospodarczej, co również było utożsamiane niekiedy utratą niepodległości.

Nadzieje towarzyszące członkostwu Litwy w Eurostrefie dotyczą:

  • poprawy stabilności gospodarczej kraju,
  • zwiększenia bezpieczeństwa Litwy w obliczu konfliktu z Rosją,
  • uproszczenia rozliczeń międzynarodowych,
  • obniżenia kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego,
  • poprawy rankingów kredytowych państwa,
  • ułatwienia w korzystaniu z pieniędzy podczas podróżowania po Europie i świecie.

Strefa Euro

Obszar, na którym posługujemy się wspólną europejską walutą poszerza się powoli, ale regularnie. W 1999 roku waluta euro weszła do użycia w transakcjach bezgotówkowych, a od 1 stycznia 2002 roku znalazła się w obiegu gotówkowym w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej – Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Irlandii, Włoszech, Austrii i Finlandii. W 2001 roku dołączyła Grecja, w 2007 Słowenia, Cypr i Malta w 2008, Słowacja w 2009, w 2011 Estonia a Łotwa przyjęła euro za walutę w 2014 roku.

 

Źródło: Polska Fundacja im. Roberta Schumana

About Partnerzy

Partnerzy
Zbiór artykułów udostępnionych przez instytucje i organizacje partnerskie.