Home / Polityka / Język, który dzieli – Nowa Europa Wschodnia

Język, który dzieli – Nowa Europa Wschodnia

W najnowszym numerze Nowej Europy Wschodniej (2/2015) opublikowany został artykuł Kazimierza Popławskiego “Język, który dzieli”.

Przeczytaj także:  Rosyjskojęzyczni: tu nie Krym, Zachód daje więcej
Nowa Europa Wschodnia, nr 2/2015

Nowa Europa Wschodnia, nr 2/2015

Na brzegach rwącej Narwy stoją stare twierdze. Granica dzieli skonfliktowane politycznie państwa, ale zarówno w estońskim mieście Narwa, jak i w rosyjskim Iwangorodzie żyją Rosjanie.

Rosyjskojęzyczni stanowią niemal trzecią część mieszkańców współczesnej Estonii, w tym połowę mieszkańców stolicy – Tallina, w przygranicznej Narwie niemal wszyscy posługują się rosyjskim. Ta mniejszość językowa postrzegana jest jako jednolita grupa, w rzeczywistości nie stanowi jednak monolitu: pod względem etnicznym, kulturowym i politycznym. Podobnie różnie wygląda ich sytuacja ekonomiczna czy status obywatelski, co wpływa na postawy wobec państwa i pozycję w społeczeństwie estońskim.

Rosyjskojęzyczni stanowią około 30 procent mieszkańców Estonii. Grupa ta składa się przede wszystkim z etnicznych Rosjan – to około 25 procent całej populacji kraju, Ukraińców, Białorusinów oraz osób pochodzących z pozostałych krajów byłego ZSRR, ale także z Polaków czy Finów. Na początku 2014 roku, na 1,316 miliona mieszkańców Estonii, 909 tysięcy (69,11 procent) zadeklarowało narodowość estońską, 333 tysiące (25,29 procent) rosyjską, 23 tysiące (1,75 procent) ukraińską, 12,5 tysiąca (0,96 procent) białoruską.

(…)

Nieobywatele stanowią łącznie niemal 200 tysięcy mieszkańców kraju (około 15 procent populacji). Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w przyjętych przez Estonię rozwiązaniach prawnych, braku motywacji samych zainteresowanych uzyskaniem estońskiego obywatelstwa oraz w szkodliwej retoryce Moskwy.

(…)

Około dwie trzecie bezpaństwowców wyraża chęć posiadania obywatelstwa estońskiego. Osoby, które nie są zainteresowane naturalizacją, są nieufne wobec państwa estońskiego, ale decydują również względy praktyczne. Osoby mające szary paszport bezpaństwowca uprawnione są do poruszania się bez wizy w granicach Unii Europejskiej, nie muszą ubiegać się o wizę do Rosji. Wielu estońskich Rosjan, szczególnie mieszkających przy wschodniej granicy, łączą z Rosją relacje rodzinne, towarzyskie i biznesowe, toteż uzyskanie obywatelstwa wiązałoby się z dodatkowym obowiązkiem i kosztem uzyskania wizy.

Cały artykuł w najnowszym wydaniu Nowej Europy Wschodniej. Polecamy!

About Portal Eesti.pl

Portal Eesti.pl
Portal estoński Eesti.pl od 2003 roku dostarcza informacji o Estonii. W naszych zasobach znajduje się obecnie prawie 600 artykułów, aktualności, tekstów informacyjnych, lekcji języka estońskiego, galerii i innych. Nasze treści pokrywają pełne spektrum tematów związanych z Estonią i w mniejszym stopniu z krajami bałtyckimi i nordyckimi.