Home / Podróże / Hiiumaa

Hiiumaa

Stolicą regionu jest Kärdla. Region położony jest w północno-zachodniej Estonii.

Hiiumaa – wyspa

Hiuma, Chiuma dawniej Dago. Wyspa na Morzu Bałtyckim położona na zachodzie Estonii. Wyspę od zachodu oblewa Morze Bałtyckie, od południa Zatoka Mardihansu oraz Cieśnina Soela, od wschodu cieśnina Hari Kurkoraz zalew Väinameri. Od stałego lądu oddzielona jest o 22 kilometry, od Finlandii o 120 kilometrów, a od Szwecji o 230 km. Jej powierzchnia wynosi 989 km2. Hiiumaa stanowi oddzielny okręg administracyjny ze stolicą w Kärdli. Wyspa, podobnie jak cała Estonia ma charakter wybitnie nizinny, najwyższe wzniesienie sięga 68 metrów, położone jest na wschodzie wyspy, w okolicy miejscowości Kopu, na półwyspie o takiej samej nazwie. Ze wschodu na zachód wyspa ma długość 60 kilometrów, a z północy na południe 45 kilometrów. Hiiumę zamieszkuje około 12 tysięcy mieszkańców, liczba ta zostaje podwojona latem, kiedy przyjeżdżają tu wczasowicze. Większość ludzi zamieszkuje wybrzeża i żyje głównie z połowu oraz przetwórstwa ryb. Największe miasta to Kärdla, Korgessaare i Käina. Największe porty wyspy są w Lehtma na północy wyspy oraz Heltermaa na wschodzie. Pod miastem Kärdla znajduje się port lotniczy. Główne gałęzie gospodarki na tej wyspie to rybołówstwo oraz hodowla bydła – ze względu na niską jakość gleb gospodarka rolna, prócz hodowli bydła, nie odgrywa tu znaczącej roli. Charakterystycznym elementem krajobrazu Hiiumy są lasy zamieszkiwane przez jelenie, łosie, dziki i rysie, pełne bagien, mokradeł i podmokłych łąk z przeróżnymi gatunkami ptactwa wodnego. Porastają ją lasy sosnowe. Bez wątpienia prawdziwą szansą wyspy jest turystyka, tym bardziej, że poza sprzyjającymi warunkami, można doszukać się w tej dziedzinie chlubnych tradycji. Do polskich akcentów na Hiiumie należy letni domek polsko-estońskiego małżeństwa, państwa Pullatów. Raimo Pullat, profesor Uniwersytetu Tallińskiego, mówi biegle po polsku, zaś jego żona Wiesława Pullat-Multańska, łodzianka z pochodzenia, jest znanym w kraju lekarzem-oftalmologiem, a swoją praktykę prowadzi w weekendy, kiedy przybywa tu na wypoczynek.

About Portal Eesti.pl

Portal Eesti.pl
Portal estoński Eesti.pl od 2003 roku dostarcza informacji o Estonii. W naszych zasobach znajduje się obecnie prawie 600 artykułów, aktualności, tekstów informacyjnych, lekcji języka estońskiego, galerii i innych. Nasze treści pokrywają pełne spektrum tematów związanych z Estonią i w mniejszym stopniu z krajami bałtyckimi i nordyckimi.