Home / 2007 / Grudzień

Monthly Archives: Grudzień 2007

Sztuka ludowa Estonii

Estonia należy do kręgu kulturowego państw nadbałtyckich, które sytuują się pomiędzy wpływami Słowian Wschodnich i Środkowych, a kulturą krajów skandynawskich1. Jak powszechnie wiadomo Estonia przez bardzo długi okres w swojej historii zdominowana była przez Rosję carską, a później radziecką, nie tylko pod względem politycznym, ale także kulturowym. Oprócz wpływów rosyjskich ...

Read More »

Estońska muzyka ludowa

W wielu estońskich artykułach dotyczących muzyki można znaleźć stwierdzenie, że muzyka jest czymś najlepszym, co Estonia może zaoferować światu, że jest jej najlepszym `artykułem eksportowym`. Prace kompozytorów z tego kraju są rozpoznawane i poważane na całym świecie, mimo tego, że tzw. muzyka profesjonalna na dobre zaczęła rozwijać się w Estonii ...

Read More »

Urząd Prezydenta Estonii w obliczu konstytucji

Początkowo konstytucja Estonii nie przyznała prezydentowi silnej pozycji. Przewidywała ona jednoczesną z pierwszymi wyborami parlamentarnymi elekcję prezydenta. Zwycięzca musiał uzyskać ponad połowę głosów wyborców. Jeżeli ten warunek nie został spełniony, to prezydenta wybierał parlament spośród dwu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów1. Tak też się stało i zgodnie z tradycją ...

Read More »