Home / 2006 / Wrzesień

Monthly Archives: Wrzesień 2006

Muzyka estońska

Najstarszym przykładem muzyki estońskiej, wywodzącym się z dawnej praktyki muzycznej ludów nadbałtycko-fińskich (związki z muzyką Mordwinów, Finów i Czeremisów), są tzw. śpiewy runiczne (dawne ludowe pieśni epickie – fińskie, karelskie, estońskie – o bogatej metaforyce i mityczno-legendarnej treści, wykonywane często przy akompaniamencie strunowego instrumentu kantele. Z runów składają się eposy: ...

Read More »

Film estoński

Pierwszy pokaz filmowy odbył się w Tallinie i Jurjewie (obecnie Tartu) w 1896 roku. W latach 1908-1914 pierwsze zdjęcia (dla kroniki) wykonywali operatorzy firm francuskich Pathé i Gaumont, wśród nich fotograf z Tartu J. Pääsoke, który w 1914 roku zrealizował pierwszy estoński film fabularny Polowanie na niedźwiedzia w Pärnumaa. W ...

Read More »

Teatr estoński

Pierwsze wzmianki o przedstawieniach teatralnych w Estonii pochodzą z XVI wieku, dotyczą występów teatrów szkolnych w Tallinie (w 1529 roku wystawiono Andrii Terencjusza) i Dorpacie (obecnie Tartu), gdzie założono w 1583 roku gimnazjum jezuitów – w języku łacińskim i niemieckim. Mimo zmian politycznych po roku 1561 wśród panującej szlachty bałto-niemieckiej ...

Read More »

Sztuka estońska

Najstarsze zabytki pochodzą z epoki przedhistorycznej (ceramika grzebykowa i sznurowa, wyroby z brązu i żelaza, kamienne groby i grodziska). Sztuka średniowieczna zaczyna się od XIII wieku (wpływy skandynawskie i niemieckie). Architekturę gotycką cechuje oszczędność dekoracji, surowość i prostota form. Zabytkowe budowle były wznoszone w Tallinie (katedra z XIII wieku, ratusz ...

Read More »

Kultura i społeczeństwo Estonii

Estonia należy do kręgu kulturowego państw nadbałtyckich leżących pomiędzy wpływami Słowian Wschodnich i Środkowych, a kulturą krajów skandynawskich – to co łączy Estonię ze Skandynawią, obok języka jest wspólna (bardzo podobna) historia Finlandii, Danii i Szwecji. Estonia do niedawna zdominowany przez kulturę rosyjską i radziecką, obecnie odradza się jako odrębny, ...

Read More »

Animacja estońska

Estońskie filmy animowane, to obrazy opisywane jako absurdalne, dziwne, filozoficzne czy surrealistyczne. Łączy je jednak specyficzne estońskie poczucie humoru i charakterystyczny stosunek Estończyków do otaczającego ich świata. W Estonii produkowanych jest rocznie aż osiem filmów animowanych. To dużo, jeśli wziąć pod uwagę wielkość kraju oraz fakt, iż filmy te mają ...

Read More »

Peeter Laurits: Kiedy czuję niedostatek słów, chwytam aparat

Język i symbole stanowią podstawę komunikacji międzyludzkiej. Nadawanie komunikatów jest procesem skomplikowanym, w którym odbija się świadomość i podświadomość nadawcy oraz odbiorcy. Zwierciadło, w którym można się przejrzeć i dokonać próby zrozumienia złożoności otaczającej nas rzeczywistości. Istotą języka jest jego symboliczny charakter. Mowa ludzka jako wielki zbiór znaków odnosi się ...

Read More »