Home / 2005 / Grudzień

Monthly Archives: Grudzień 2005

Maygarország, Maygar köztársaság, czyli po prostu Węgry

Węgry odgrodzone są od Estonii kilkoma państwami i zdają się nie mieć żadnych punktów stycznych z Republiką. Kierowanie się jednak logiką przestrzeni w wielu przypadkach zawiodło, i tym razem również tak będzie. Podobieństw jest wiele, jak choćby pochodzenie języka. estoński, fiński oraz węgierski pochodzą bowiem z grupy nieindoeuropejskiej; ugrofińskiej. Na ...

Read More »

Atrakcje Szwecji

Stockholm Sztokholm, stolica i największe miasto Szwecji, ośrodek administracyjny hrabstwa Sztokholm. Liczy 693 tysiące, a zespół miejski 1,5 miliona mieszkańców. Położony w południowo-wschodniej części kraju, nad zatoką Saltsjon (Morze Bałtyckie), jeziorem Melar oraz nad łączącą je cieśniną Norrstrom, a także na 13 wyspach. Główny ośrodek gospodarczy, kulturalno-naukowy i turystyczny kraju, ...

Read More »

Atrakcje Litwy

Wilno Wilno, Vilnius, stolica Litwy, w dolinie Wilii, otoczonej z obu stron wzgórzami. Liczy 584 tysiące mieszkańców. Mieszkańcy: Litwini 51%, Rosjanie 20%, Polacy 19%, Białorusini 5%. Drugi po Kownie ośrodek przemysłowy kraju. Przemysł głównie maszynowy (obrabiarki, wiertła, maszyny rolnicze), elektrotechniczny (silniki elektryczne, sprzęt elektrospawalniczy), ponadto przemysł lekki (włókienniczy, odzieżowy, skórzano-obuwniczy), ...

Read More »

Atrakcje Finlandii

Helsinki Szwedzki Helsingfors. Stolica Finlandii, ośrodek administracyjny prowincji Uudenmaa, położone na półwyspie i sąsiednich wysepkach, nad Zatoką Fińską. Liczy 498 000 (zespół miejski 929 000) mieszkańców. Główny ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy kraju. Rozwinięty przemysł stoczniowy, maszynowy, elektrotechniczny, spożywczy, chemiczny (m.in. chemiczna obróbka drewna), włókienniczy, porcelanowo-fajansowy, drzewny i papierniczy. Największy ...

Read More »

Ochrona mniejszości w Polsce i Polaków poza granicami kraju

Celem polskiej polityki jest dążenie do zbliżenia się do norm międzynarodowych. Największe znaczenie zdaje się mieć w tej chwili prawo Unii Europejskiej, w którym wiele miejsca poświęca się mniejszościom narodowym. Przyczyna tego leży niewątpliwie w strukturze narodowościowej państw Unii. Dużą rolę odgrywają różnice; za przykład mogę podać Estonię jako państwo ...

Read More »

Prawa Polaków w Estonii

Prawo estońskie dotyczące mniejszości narodowych jest liberalne oraz stworzone tak, by członkowie społeczeństwa mógł swobodnie korzystać z przyznanych mu praw, nawet wtedy, gdy nie posiadają obywatelstwa estońskiego. Zawarte w Konstytucji prawa i obowiązki nie-obywateli estońskich, tworzone w celu integracji rządowe programy, dotyczą wszystkich osób należących do mniejszości, w tym również ...

Read More »

Jerzy Kapliński a Estonia

Polska i Estonia… Co może zjednaczać dwa kraje z tak odmienną kulturą? W XVI wieku postacią łączącą był Stefan Batory – polski król o ugrofińskim rodowodzie, zaś w okresie międzywojennym owa misja spadła na Jerzego Kaplińskiego – lektora języka polskiego. Pomysł etatowego lektora języka polskiego w Tartu powstał w trakcie ...

Read More »

Polskie sztuki teatralne na deskach Estonii: 1918-1940

W kulturze jako całokształcie duchowego dorobku ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym, literatura jest składnikiem istotnym. “Tylko część tekstów powstaje w rezultacie twórczego wysiłku w danej kulturze, inne są przez nią adaptowane i przenoszone z kultur odległych w czasie i przestrzeni”1. Teksty literackie, do których zaliczamy również sztuki teatralne, są ...

Read More »

Polonia estońska i nauczanie języka polskiego

Nauczania języka polskiego w Estonii ściśle wiąże się ze Związkiem Narodowym Polaków w Estonii “Polonia”1 (Poola Rahvuslik Ühing “Polonia”, dalej ZNPwE), który został powołany do życia w 1930 roku. W okresie międzywojennym owa organizacja polonijna miała w Estonii kilka filii: w Tartu, Narwie oraz Kiviõli. Przy każdy oddziale działały kursy ...

Read More »

Na własne oczy: obywatele II Rzeczypospolitej o Estonii i Estończykach

Dla narodów Pana Tadeusza i Kalevipoega1 lata 1918-1939 charakteryzują się szczególnie barwnym i niezmiernie obszernym dorobkiem w dziedzinie twórczości literackiej. Jeśli do tego dodać otwartość na świat, która cechuje poszczególnych literatów II RP i I RE, oraz niezakłócony bolesnymi potknięciami żywot polsko-estońskich inicjatyw kulturalnych, to pojawienie się pod koniec pierwszej ...

Read More »