Home / Author Archives: Lech Bieganowski

Author Archives: Lech Bieganowski

Lech Bieganowski
Dr hab. n. med. Lech Bieganowski, przez 27 lat był ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu. Wychował liczne grono okulistów, którzy obecnie pracują w wielu renomowanych placówkach w kraju i zagranicą. Jest autorem około 100 artykułów z zakresu okulistyki i historii medycyny publikowanych w kraju oraz Europie i USA. Brał czynny udział w wielu naukowych zjazdach okulistycznych i historii medycyny. Uczestniczył w pracach nad tłumaczeniem, opracowaniem komentarzy i pracach redakcyjnych dotyczących III oraz IV Księgi „Perspektyw” Witelona – uzyskał za to nagrodę Rektora UMK. Wraz z naukowcami z Instytutu Fizyki UMK czynnie angażował się w badania nad zastosowaniem węgla szklistego w medycynie oraz badania soczewek. Uczestniczył też w pracach badawczych prowadzonych w IF UMK w Toruniu nad zastosowaniem spektralnej tomografii optycznej (SOCT) w okulistyce. Drugą pasją naukową jest historia medycyny. Jest pierwszym okulistą polskim, który uzyskał habilitację w tej dziedzinie medycyny. Prowadził wykład monograficzny na Wydziale Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, a od 2007 r. jako historyk medycyny podjął pracę w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od 2009 r. pracuje w WSHE we Włocławku na stanowisku prof. nadzw., prowadząc wykłady i seminaria dla słuchaczy Wydziału Pielęgniarstwa. Redagował Dział Historyczny w „Klinice Ocznej”, oraz był redaktorem naczelnym Wydawnictw Wydziału Nauk Biologicznych TNT i Acta Medica w Toruniu. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. Zajmuje się popularyzacją nauki prowadząc wykłady w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działa społecznie w Polskim Związku Niewidomych.

Zarys biografii zapomnianego polskiego lekarza z Estonii

W trakcie zwiedzania Estonii wielu turystów udaje się na Saaremaa1, największą wyspę należącą do tego państwa. Celem takiej eskapady jest na ogól największe i zarazem bardzo malownicze miasto – kurort Kuressaare (Bociania Wyspa) oraz piękne plaże usytuowane w jego pobliżu. Znajdujące się na tej wyspie atrakcyjne zabytki historyczne takie jak ...

Read More »