Home / Glossary Item / järglane

järglane

1. potomek

Suri järglaseta. Umarł bez potomków.

2. następca

Professor soovis teda näha oma järglasena. Profesor chciał go widzieć jako swego następcę.

  • ODMIANA: järglane, järglase, järglast
  • WYMOWA: järglane, järglase, järglast

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.