areng

rozwój

teaduse areng rozwój nauki. sündmuste areng rozwój wydarzeń

  • ODMIANA: areng, arengu, arengut

About Anna Grzeszak

Anna Grzeszak
Na co dzień pracuje w Katedrze Hungarystyki UW. Językiem estońskim zajmuje się trochę zawodowo, a trochę hobbistycznie. Jest członkiem Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej promującego m.in. wiedzę o językach świata.